Niepublikowane zdjęcie tradytora

Oto jaki byłby widok lewego tradytora Fortu, gdybyśmy wycięli krzaki i drzewa rosnące pomiędzy nim a obecną drogą asfaltową. Niepublikowane dotąd nigdzie zdjęcie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Wojskowe Biuro Historyczne. Pochodzi najprawdopodobniej z 1917 r., kiedy na Forcie szkolił się 1 pułk piechoty Legionów, stacjonujący w koszarach w Pomiechówku.
Ciekawostką jest biały płotek po prawej stronie zdjęcia🤔.