"Markiewicz - Płock"

Kolejnym, właśnie odkrytym napisem na ścianie celi więziennej w Forcie III w Pomiechówku jest nazwisko Czesława Markiewicza. Przypomnijmy więc jego postać.

Pochodził z Podolszyc (pow. Płock). Był nauczycielem w szkole podstawowej w Płońsku i osobą bardzo zasłużoną w działalności społecznej. Zainicjował budowę basenu miejskiego, stadionu, strzelnicy a w czasie świąt państwowych organizował pokazy gimnastyczne. Pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP Płońsk. W czasie wojny należał do AK (ps. Zawisza) i zajmował się kolportażem podziemnej prasy. Aresztowany przez gestapo we wrześniu 1943 r. Przetrzymywany i bestialsko przesłuchiwany najpierw w więzieniu w Płocku a od grudnia 1943 r. w Forcie III w Pomiechówku. Tu 4.06.1944 r. został przez Niemców zamordowany. W zbiorach Archiwum IPN zachowało się zdjęcie sygnalityczne pana Czesława z okresu przesłuchań przez gestapo (publikujemy w Bazie Więźniów). Na zdjęciu Pan Markiewicz pierwszy z prawej w ostatnim rzędzie (zdjęcie z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońsk).

Znajdziemy więcej nazwisk na ścianach i opowiemy o każdej osobie.