Uroczystość pochówku pierwszych szczątków Ofiar

W dniu dzisiejszym odbyła się w Forcie III w Pomiechówku uroczystość pochówku szczątków szesnastu mężczyzn, dziesięciu kobiet oraz szczątków poekshumacyjnych należących do co najmniej 31 innych osób, ekshumowanych przez IPN na terenie Fortu. Ceremonia miała charakter uroczysty, ale również symboliczny, z uwagi na planowane dalsze prace archeologiczne.

Szersza relacja z uroczystości na stronie IPN: https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/63139,Pogrzeb-szczatkow-ofiar-niemieckich-zbrodni-ekshumowanych-na-terenie-Fortu-III-P.html