Pan Magister przy pracy

W ostatnim poście nie zaprezentowaliśmy zdjęcia piątego z wymienionych członków AK, zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku w dniu 31 maja 1943 r. (łącznie Niemcy skazali na śmierć i powiesili tego dnia 48 AKowców) – Pana Włodzimierza Hermanowicza. Nadrabiamy to teraz. Za cały komentarz wystarczy chyba cytat z opisu znajdującego się na drugiej stronie zdjęcia:

„7.VII.1938 r. Pan Magister przy pracy. Hermanowicz Antoni Włodzimierz, ur. 1912 r. Magister farmacji i student prawa. Aresztowany przez gestapo Nowy Dwór Mazowiecki w marcu 1943 r. Przebywał w więzieniu w Nowym Dworze, Działdowie (AEL Soldau) i Forcie III w Pomiechówku, gdzie 31 maja 1943 r. został zamordowany przez powieszenie. Związek Walki Zbrojnej.”