Druh Zawisza

W Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońsk znajdują się zdjęcia i dokumenty dotyczące Pana Czesława Markiewicza. Pochodził z Podolszyc (pow. Płock). Był nauczycielem w szkole podstawowej w Płońsku i osobą zasłużoną w działalności społecznej. Zainicjował budowę basenu miejskiego, stadionu, strzelnicy a w czasie świąt państwowych organizował pokazy gimnastyczne dzieci (na zdjęciu poniżej stoi po prawej stronie – lata trzydzieste). Czynnie działał w ZHP, obejmując funkcję komendanta Hufca Płońsk. W czasie wojny należał do AK (ps. Zawisza) i zajmował się kolportażem podziemnej prasy. Aresztowany przez gestapo we wrześniu 1943 wraz z bratem. Był przetrzymywany i bestialsko przesłuchiwany najpierw w więzieniu w Płocku a od grudnia 1943 r. w Forcie III w Pomiechówku. Tu został zamordowany przez Niemców w dniu 4.06.1944 r.

Hufiec ZHP Płońsk przybrał Pana Czesława Markiewicza za swojego patrona. Więcej zdjęć i informacji o panu Czesławie w Bazie Więźniów.