Odwet za zlikwidowanie Kutschery

Bardzo ciekawe informacje przekazała nam pani Elżbieta Grynkiewicz. Jest córką więźnia Fortu III – Józefa Fabisiaka, który został zamordowany w masowej egzekucji z 4.02.44 r.. Badając dokumenty dotyczące ojca, pani Elżbieta ustaliła, że przedmiotowa egzekucja żołnierzy AK miała bezpośredni związek ze śmiercią Franza Kutschery. Szefa warszawskiego gestapo i policji zlikwidowała grupa dywersyjna Kedywu w dniu 1.02.44. Wywołało to lawinę akcji odwetowych. W tym czasie wśród przetrzymywanych w więzieniu w Płocku członków podziemia byli żołnierze Kedywu, którzy zlikwidowali wcześniej niemieckiego konfidenta z Bielska koło Płocka, o nazwisku Pawlak. W odwecie więc Niemcy wszystkich więźniów przewieźli z Płocka do Pomiechówka (2 i 3 lutego), skazali na śmierć i zamordowali dzień później. Historycy powinni zbadać ten wątek szczegółowo i dodać do ofiar akcji odwetowych za zlikwidowanie Kutschery również ponad 100 żołnierzy AK zamordowanych 4.02.1944 r. w Forcie III w Pomiechówku.

Na zdjęciu (z posta IPN) Bolesław Kossowski ps. „Konrad”, komendant Kedywu w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim AK odpowiedzialnym za zlikwidowanie konfidenta o nazwisku Pawlak. Zdjęcie sygnalityczne wykonało gestapo w czasie śledztwa, ale w spojrzeniu Konrada nie ma strachu. Zginął w egzekucji 4.02.44.