Prośba o oddawanie materiału DNA

W ostatnich dniach Instytut Pamięci Narodowej pobrał materiał genetyczny ze szczątków ofiar ekshumowanych w Forcie, podczas ostatnich prac archeologicznych. Wszystkich krewnych osób, które zostały zamordowane w Forcie lub istnieje podejrzenie, że tu zostały zamordowane – prosimy o przekazanie DNA do Bazy Materiału Generycznego prowadzonej przez IPN. Bez materiału porównawczego nie będzie możliwości podjęcia próby identyfikacji ekshumowanych ofiar.

Więcej informacji na temat oddawania materiału genetycznego można znaleźć również pod linkiem: https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/baza-generyczna/dla-rodzin/322,Dla-rodzin.html (zdjęcie pochodzi z tej strony). Dodatkowo w dniu 5 września, w czasie uroczystości pogrzebowych, na terenie Fortu będzie zorganizowany punkt informacyjny IPN (oraz Fundacji), gdzie pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji będą do dyspozycji krewnych ofiar.