Złoty Krzyż Zasługi

Świetna wiadomość za FB Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

🎖 Złoty Krzyż Zasługi dla dr Piotra Oleńczaka ❗️

Tobiasz Bocheński - Wojewoda Mazowiecki wręczył dr Piotrowi Oleńczakowi Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za zasługi w upamiętnianiu historii Polski 🇵🇱

✔️ Dr Piotr Oleńczak jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych. Ponad 10 lat był pracownikiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pod Jego opieką znajdowało się ponad 1300 grobów i cmentarzy wojennych 🪦 Nadzorował proces nadawania orderów, odznaczeń państwowych i resortowych. Jako Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. kombatantów i osób represjonowanych koordynował działania Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. W lipcu 2023 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału do Spraw Ochrony Miejsc Pamięci w Biurze Prezesa Rady Ministrów w KPRM.

 - Chciałbym Panu bardzo serdecznie podziękować i wyrazić swoją ogromną wdzięczność za wszystko to, co zrobił Pan podczas swojej pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Jestem przekonany, że nowe obowiązki będzie Pan wykonywał z taką samą starannością i sumiennością. Życzę Panu samych pomyślności i satysfakcji z nowych wyzwań zawodowych – powiedział Wojewoda Mazowiecki.

zdjęcie: za FB Mazowiecki Urząd Wojewódzki