Frydlender Mordcha (Mordka)

Imię Mordcha (Mordka)
Nazwisko Frydlender
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci przed 08.09.1941
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 48., 54., 55.
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywał z córką Szajna Frydlender (przesłuchiwana po 08.09.1941 r. w Warszawie getto)