Kujawa Józef

Imię Józef
Nazwisko Kujawa
Data urodzenia 18.03.1909
Miejsce urodzenia Borowiczki
Miejsce zamieszkania Borowiczki pow. Słupno
Imię ojca Walenty
Imię matki Katarzyna zd. Jóźwiak
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik w cukrowni Borowiczki
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 26.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 01.04.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK - starszy strzelec
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. www. straty.pl (odwołanie do: PCK oraz Archiwum Akt Nowych sygn. 1/10, Nazwa dokumentu: Akta Konstantego Radzkiego)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał w styczniu 1944 roku.
  2. Numer obozowy w KL Mauthausen - 61138
  3. Źródło (2) podaje okoliczności aresztowania - wydany przez jednego z aresztowanych. Spędzono wszystkich przed dom rodzinny dziadka, aresztowano i wywieziono.
  4. Źródło (2, 3) podaje rok urodzenia 1899 r.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen