Trzos

Imię
Nazwisko Trzos
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Władysław
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 2949/s.345
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że miała brata (imienia nie podano; zamordowany w 1942 r., miejsca nie podano)