Zalewska Helena

Imię Helena
Nazwisko Zalewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III po 10 tygodniach
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III siedziba gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniona do domu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6682-6683/s.11-12
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana, wraz z mężem Czesławem, z domu 04.09.1943 r.
  2. Pracowała w kuchni Fortu III Pomiechówek