Skierski Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Skierski
Data urodzenia 16.09.1900
Miejsce urodzenia Ośnica (gmina Borowiczki)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Franciszek
Imię matki Marianna
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III z braku dowodów w celu dalszego dochodzenia do Płocka,następnie zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 121
  2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 158, 219
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, akta śledztwa Ko 289/68, zeznanie Kazimierz Lewandowskiego z 03.06.1968, s. 3,
  2. Przebywając w Forcie III Pomiechówek miał 43 lata