Przewodowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Przewodowski
Data urodzenia 13.04.1912
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0513-0514
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0521-0522
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
  4. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 2894/s.336
  5. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Ekshumowany z mogiły zbiorowej w Forcie III Pomiechówek, spoczął na cmentarzu w Przasnyszu
  2. Źródło (2) podaje datę osadzenia w Forcie III Pomiechówek - 30.07.1944
  3. Źródło (4) powołuje się na Ankietę OK Warszawa "Aresztowania" Zawadki gr. Kępa pow. Przasnysz (oraz najprawdopodobniej, nr akt nieczytelny, na akta IPN BU 2448/1008 s.113)
  4. Aresztowany 22.05.1944 r.
  5. Źródło (5) podaje datę urodzenia 13.04.1912 r., pozostałe źródła podają rok urodzenia 1911.