Brodowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Brodowski
Data urodzenia 7.02.1922
Miejsce urodzenia Brodowo-Widy
Miejsce zamieszkania Srzegocin
Imię ojca Walenty
Imię matki Aleksandra
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Odwet za zamordowanuie Tilinskiego
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. informacja od Wojciecha Wierzykowskiego
 2. zdjęcie tabliczki nagrobkowej
 3. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0641-0642
 5. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0533-0534
 6. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
 7. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
 8. Akta IPN GK 629/12966
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 18.06.1944 r.
 2. Aresztowany w grupie 10 osób
 3. Aresztowany wraz z Jaskułowskim Wincentym, Wroniewskim Tadeuszem, Wroniewskim Edwardem, Pielarskim Lucjanem, Pałaszewskim Bronisławem, Sokołowskim Władysławem, Sanajca Witoldem, Tańskim Lechem i Skurczyńskim Piotrem. Wszyscy z okolic Brodowa..
 4. Źródło (8) podaje datę aresztowania 29.06.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Stanisław Brodowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie od Wojciecha Wyrzykowskiego pochądzące z cmentarza w Strzegocinie