Jakubowski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Jakubowski
Data urodzenia 24.06.1913
Miejsce urodzenia Cekanowo
Miejsce zamieszkania Cekanowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Rolnik, robotnik w cukrowni Borowiczki
Pseudonim Kusy
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III 21.01.1944
Data śmierci 01.09.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w polskiej organizacji podziemnej ZWZ/AK
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny Mauthausen (od 04.02.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ -
  2. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 154, 156
  2. www.straty.pl
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  4. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 108-116/s.582-593, 122-127/s.596-607, 142-144/s.616-618
  5. Akta IPN GK 629/7680; Lista osób osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku i skierowanych 21.01.1944 r. do KL Mauthausen, sporządzona w dn. 22.01.1944 r.
  6. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1416, IPN GK 629/7372
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany 26.11.1943
  2. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen (źródło 2)
Dokumentacja z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z KL Mauthausen

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..2