Karpinski vel Karpiński Lucjan

Imię Lucjan
Nazwisko Karpinski vel Karpiński
Data urodzenia 28.01.1908
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35.
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0564-0565
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  4. Akta IPN GK 629/I/1907, k. 12
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
  2. Miejsce urodzenia według akt IPN - Steinhausen
  3. Źródło (2,3) podaje nazwisko Karpiński. Najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę
Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.