Grzeszczak Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Grzeszczak
Data urodzenia 12.04.1921
Miejsce urodzenia Soboklęszcz
Miejsce zamieszkania Soboklęszcz
Imię ojca Wacław
Imię matki Eleonora
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III lipiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - egzekucja
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Ciechanowie (od 18.07.1944r.)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. sygn. akt AIPN GK 629/I/10851 Zbiór ankiet personalnych, odpisy protokołów przesłuchań członków PZP AK rozpracowanej przez gestapo w Ciechanowie - 1944
  2. Akta IPN, sygn. akt IPN GK 629-kartoteka osobowa
  3. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 13.07.1944 r.
  2. W Forcie zginął jego brat Jan Grzeszczak oraz ojciec Wacław. Grzeszczak (30.07.1944 r.)
  3. Źródło (3) podaje datę aresztowania 17.07.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2