Szymański Leon Bolesław

Imię Leon Bolesław
Nazwisko Szymański
Data urodzenia 18.02.1921
Miejsce urodzenia Bieliny
Miejsce zamieszkania Bieliny (koło Kampinosu)
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.117
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 129
  3. Lista Pani Jadwigi Przygody z 38 mężczyznami, którzy zostali aresztowani w masowych aresztowaniach na terenie Kampinosu.
  4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  5. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany w Bielinach
  2. Był jednym z więźniów, który budował szubienicę na "górce"
  3. Źródło (3) podaje datę aresztowania 15 kwietnia 1943 roku oraz że wrócił z Fortu.
  4. Źródło (5) podaje drugie imię Bolesław. W Bazie Więźniów jest więzień Bolesław Szymański, ur. 18.02.1921; najprawdopodobnej chodzi o tę samą osobę.
  5. Źródło (5) podaje, że został aresztowany 15.04.1943 z około 300 mężczyznami z okolic Kampinosu; brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywał w Forcie III. Zwolniony 22.06.1943 wobec braku dowodów