Kruszewska Sabina

Imię Sabina
Nazwisko Kruszewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 256
  2. OK W-wa, Archiwum Sądu Powiatowego w Zgierzu, sygn. Ko 20/66, zeznanie Sabiny Kruszewskiegj z 12.12.1968
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 89
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 125
Uwagi dodatkowe
  1. Wysiedlona w marcu 1941 i osadzona w Forcie III Pomiechówek