Jastrzębiec-Tański Lech

Imię Lech
Nazwisko Jastrzębiec-Tański
Data urodzenia 05.07.1924
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Brodowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie katolickie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci zamordowany w Forcie III w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. Protokół ekshumacji zwłok nr 12 Pch/S.B., Polski Czerwony Krzyż
 2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 127
 3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0641-0642
 4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0533-0534
 5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 210
 6. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
 7. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
 8. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6335-6336/s.32-33
 9. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 10. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
Uwagi dodatkowe
 1. Protokół PCK o nr 22431 z ekshumacji ciała więźnia znalazł się wśród 119 protokołów z 18.06.1948 (Źródło 8)
 2. Aresztowany wraz z Jaskułowskim Wincentym, Wroniewskim Tadeuszem, Wroniewskim Edwardem, Pielarskim Lucjanem, Pałaszewskim Bronisławem, Brodowskim Stanisławem, Sokołowskim Władysławem, Sanajca Witoldem i Skurczyńskim Piotrem. Wszyscy z okolic Brodowa.
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie tabliczki nagrobkowej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie tabliczki nagrobkowej