Dobre wiadomości

Mamy dobre wiadomości. Właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W programie: „Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” otrzymaliśmy dotację w wysokości 16.642 zł.Dzięki niej, w ramach zadania publicznego pt. „Projekt dokumentacyjny upamiętniający więźniów Fortu III Pomiechówek”, do bazy więźniów Fortu zostanie dodanych i opisanych prawie 250 dokumentów archiwalnych. Są to skany oryginalnych kart osobowych więźniów Fortu (jak na zdjęciu) z kartoteki gestapo, które otrzymaliśmy w ramach współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Bardzo dziękujemy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.