Zyblewski Zygmunt Adam

Imię Zygmunt Adam
Nazwisko Zyblewski
Data urodzenia 23.12.1915
Miejsce urodzenia Zawady
Miejsce zamieszkania Zatory
Imię ojca Jan Zygmunt
Imię matki Julia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód nauczyciel Szkoły Powszechnej w Pułtusku
Pseudonim Sypek, Zaz
Data osadzenia w Forcie III 29.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III w Pomiechówku - powieszony, skazany na śmierć tego samego dnia, którego wydnano wyrok
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III Gestapo Nowy Dwór Mazowiecki
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - Szef wywiadu oddziału II Placówki AK Zatory
Miejsce pochówku ciała nie odnaleziono; grób symboliczny znajduje się na centarzu w Pułtusku
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 109
 2. W walce o wolną Polskę (1939-1949), http://docplayer.pl/9048789-Nauczyciele-i-uczniowie-absolwenci-publicznej-szkoly-powszechnej-iii-stopnia-w-zatorach.html
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 220, 240
 4. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 5. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-432
 6. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 7. T. Kowalski, Nauczyciele ziemi pułtuskiej w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945): część II, Rocznik Mazowiecki 16, s. 91-107, 2004 r.
 8. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 9. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 107, 124
 10. informacje od rodziny więźnia
 11. Postanowienie Sądu Grodzkiego z dnia 3 lutego 1949 roku o sygn akt. Zg 65/48 - postanowienie dotyczące stwierdzenia zgonu
 12. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 164, 204
 13. Zeznania Józefa Jezierskiego: zespół: Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy, sygn. AIPN GK 317/397-399.
 14. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3770/s.136
Uwagi dodatkowe
 1. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939r. Walczył pod Mławą, Modlinem, Warszawą.
 2. Aresztowany w Zatorach 28 sierpnia 1943r. wraz z innymi członkami sztabu placówki AK Zatory (Feliksem Jakubowskim i Janem Zadrożnym). Trafili do więzienia w Pułtusku gdzie spędzili jedną noc. Następnie przewiezieni do Nowego Dworu Mazowieckiego a stamtąd do Fortu.
 3. Wyrokiem sądu specjalnego w Ciechanowie został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano tego samego dnia
 4. Część źródeł podaje nazwisko Żyblewski
 5. Seminarium nauczycielskie skończył w Pułtusku w 1934r. Praktykę odbył w szkole w Białowieży i w Pułtusku. Etatowym nauczycielem był w Zatorach. Zdał egzamin do konserwatorium w Warszawie (miał zdolności muzyczne i wokalne), został przyjęty, ale wybuchła wojna.
 6. Otrzymał od biskupa misje kanoniczną do nauczania religii w szkole w Zatorach.
 7. Przed śmiercią wzniósł okrzyk "Jeszcze Polska nie zginęła!"
Ziemia spod szubienicy- w 1945 r. żona Zygmunta włożyła ją do torebeczki i zatkała ją czapeczką córki Ewy

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Ziemia spod szubienicy w Forcie, którą w 1945 r. żona Zygmunta Zyblewskiego zabrała a torebeczkę zatkała czapeczką córki Ewy

Sygnet Zygmunta Zyblewskiego (upuścił go na podłogę przez nogawkę spodni podczas aresztowania)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Sygnet Zygmunta Zyblewskiego (upuścił go na podłogę przez nogawkę spodni podczas aresztowania)

Zasuszone kwiatki które krótko przed aresztowaniem w 1943 r. córka Ewa zebrała z ojcem.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zasuszone kwiatki które krótko przed aresztowaniem w 1943 r. córka Ewa zebrała z ojcem.

Zygmunt Zyblewski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zygmunt Zyblewski

Zygmunt Zyblewski z rodzeństwem - dolny rząd, pierwszy z lewej strony

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zygmunt Zyblewski z rodzeństwem- dolny rząd, pierwszy z lewej strony

Zygmunt Zyblewski z rodziną

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zygmunt Zyblewski z rodziną

Zygmunt Zyblewski podczas treningu wioślarskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zygmunt Zyblewski podczas treningu wioślarskiego

Zygmut Zyblewski - drugi z prawej strony

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zygmut Zyblewski - drugi z prawej strony

Symboliczny grób na cmentarzu w Pułtusku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Symboliczny grób na cmentarzu w Pułtusku

Zdjęcie z rodzicami i rodzeństwem. Zygmunt Zyblewski stoi pierwszy z prawej strony.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z rodzicami i rodzeństwem. Zygmunt Zyblewski stoi pierwszy z prawej strony.

Na zdjęciu Zygmunt Zyblewski stoi pierwszy z lewej strony (okres wojny).

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Na zdjęciu Zygmunt Zyblewski stoi pierwszy z lewej strony (okres wojny).

Na zdjęciu Zygmunt Zyblewski siedzi czwarty z lewej strony (okres wojny).

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Na zdjęciu Zygmunt Zyblewski siedzi czwarty z lewej strony (okres wojny).

Wieczór pieśni 1934 roku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wieczór pieśni 1934 roku

Zdjęcie z lipca 1937 roku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z lipca 1937 roku

Zdjęcie z żoną Florentyną.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z żoną Florentyną.

Legitymacja za zasługi dla Pułku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Legitymacja odznaki za zasługi dla Pułku

List wysłany do żony Florentyny (str. 1). Jeden z ośmiu listów wysłanych z Fortu.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List wysłany do żony Florentyny (str. 1). Jeden z siedmiu listów wysłanych z Fortu.

List wysłany do żony Florentyny (str. 2). Jeden z ośmiu listów wysłanych z Fortu.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List wysłany do żony Florentyny (str. 2). Jeden z siedmiu listów wysłanych z Fortu.

Legitymacja osobista str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Legitymacja osobista str. 2

Legitymacja osobista str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Legitymacja osobista str.1

Zdjęcie z żoną Florentyną.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Stan cywilny

Zdjęcie z żoną Florentyną.

Zdjęcie z żoną i półroczną córką Ewą (sierpień 1942 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z żoną i półroczną córką Ewą (sierpień 1942 r.)

Ausweis

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Ausweis