Kownacki Ignacy

Imię Ignacy
Nazwisko Kownacki
Data urodzenia 22.12.1908
Miejsce urodzenia Giewarty
Miejsce zamieszkania Giewarty
Imię ojca Józef
Imię matki Bronisława
Stan cywilny żonaty (Apolonia)
Wyznanie katolickie
Narodowość polska
Zawód kowal
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III jesień 1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej "ZWZ"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 17.12.1943 r. KL Mauthausen (nr więźnia 40940)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Notatki Płockie", "Aparat ss i policji niemieckiej elementem terroru i zagłady w rejencji ciechanowskiej w latach 1939-1945", M.T.Frankowski, J.U.Frankowska, s.21
 2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 124
 3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 154
 4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 244
 5. straty.pl
 6. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
 7. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6305/s.28, 3092/s.228-229
 8. Akta IPN GK 629/7211
Uwagi dodatkowe
 1. Brat Ignacego Kownackiego - Jan Kownacki także był więźniem w Forcie III w Pomiechówku. Ignacy Kownacki widział jak gestapowiec Otto Tober uderzył kijem jego brata w ręce, które miał skute kajdankami. Jan ze złamanymi rękami przebywał w celi przez 3 tygodnie. Potem go powieszono.
 2. Źródło (7) podaje, że w Forcie III Pomiechówek więziony był z braćmi Bronisławem, Ludwikiem i Janem
 3. Źródło (7) podaje datę osadzenia w Forcie - czerwiec 1943
 4. Źródło (8) podaje datę osadzenia w Forcie 03.09.1943
 5. Z Akt IPN GK 629/7211 wynika, że nie udowodniono mu wrogiej działalności i cofnięto areszt ochronny
Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS