Kowalewski Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Kowalewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Antoni
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód Aptekarz z Zakroczymia
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - przyczyna nieznana
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 105, 111.
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 110
  3. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
  4. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
  5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
  6. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (6) podaje wyłącznie imię i nazwisko oraz imię ojca. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku