Janicki

Imię
Nazwisko Janicki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód nauczyciel
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.