Nodzykowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Nodzykowski
Data urodzenia 24.04.1885
Miejsce urodzenia Kacice
Miejsce zamieszkania Kacice (pow.Pułtusk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód stolarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III kwiecień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. zeznania innego więźnia - Wiktora Sordyla
  2. Lista transportowa do KL Mauthausen
Uwagi dodatkowe
  1. Więzień Wiktor Sordyl zeznał że był więziony w Forcie razem z dwoma Panami Nodzykowskimi: Nodzykowskim z Kacic i Nodzykowskim Józefem.
  2. Więźniem Fortu był również przedwojenny poseł na Sejm Józef Nodzykowski z Kacic
  3. Źródło (2) podaje imię drugiego Nodzykowskiego z Kacic - Stanisław.
Lista transportowa do KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista transportowa do KL Mauthausen