Nodzykowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Nodzykowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III kwiecień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. zeznania innego więźnia - Wiktora Sordyla
Uwagi dodatkowe
  1. Więzień Wiktor Sordyl zeznał że był więziony w Forcie razem z dwoma Panami Nodzykowskimi: Nodzykowskim z Kacic i Nodzykowskim Józefem.
  2. Więźniem Fortu był również przedwojenny poseł na Sejm Józef Nodzykowski z Kacic