Jaworska Zofia Maria

Imię Zofia Maria
Nazwisko Jaworska
Data urodzenia 08.04.1907
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Pułtusk
Imię ojca Wacław
Imię matki Eugenia
Stan cywilny mężatka
Wyznanie katolickie
Narodowość Polska
Zawód
Pseudonim Kobrek
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelana
Przyczyna osadzenia w Forcie III na skutek dekonspiracji członków Komendy Obwodu AK w Pułtusku
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - łączniczka obwodu pułtuskiego AK
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.87, 88
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 118
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 241
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-365
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 6. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 105
 7. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 8. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 106
 9.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0535-0536
 10. Protokół ekshumacji zwłok nr 36 Pch/S.B., Polski Czerwony Krzyż
 11. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 149, 150
 12. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
Uwagi dodatkowe
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie tabliczki nagrobkowej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie tabliczki nagrobkowej