Szul Bajla

Imię Bajla
Nazwisko Szul
Data urodzenia 06.07.1935
Miejsce urodzenia Nowy Dwór Mazowiecki
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór Mazowiecki
Imię ojca Josek
Imię matki Golda
Stan cywilny 6 letnia dziewczynka
Wyznanie judaizm
Narodowość Żyd
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.07.1941
Data zwolnienia z Fortu III lipiec 1941 - uciekła z braćmi
Data śmierci grudzień 1941
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz razem z matką i bratem Lajbem
Przyczyna osadzenia w Forcie III matka - Golda Szul nie miała Ausweis i została z rodziną wywieziona z getta do Fortu III
Skąd przywieziony do Fortu III getto w Nowym Dworze Mazowieckim
Dokąd wywieziony z Fortu III zbiegła do getta w Nowym Dworze Mazowieckim
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.novidvor.pl/viewtopic.php?f=31&t=1049
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 253
  3. Informacje od rodziny jednego z więźniów
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek (w wieku 6 lat) przebywała z ojcem i matką oraz bratem Abramem (15 lat) i bratem Lajbem (12 lat)
  2. Po likwidacji getta w Nowym Dworze Mazowieckim cała rodzina wysłana do obozu Auschwitz
Akt urodzenia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akt urodzenia

Bajla Szul, 30.04.1938 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Bajla Szul, 30.04.1938 r.