Szul Golda

Imię Golda
Nazwisko Szul
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór Mazowiecki
Imię ojca Aron
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie judaizm
Narodowość Żyd
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.07.1941
Data zwolnienia z Fortu III sierpień 1941 (6 tygodni)
Data śmierci grudzień 1941
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz razem z córką Bajlą i synem Lejbem
Przyczyna osadzenia w Forcie III brak Ausweis podczas kontroli w gettcie w Nowym Dworze Mazowieckim
Skąd przywieziony do Fortu III getto Nowy Dwór Mazowiecki
Dokąd wywieziony z Fortu III po uwolnieniu z Fortu dotarła do getta w Nowym Dworze Mazowieckim
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.novidvor.pl/viewtopic.php?f=31&t=1049
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 253
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywała z mężem Joskiem oraz synem Abramem (15 lat), synem Lajbem (12 lat) i córką Bajlą (6 lat)
  2. Po likwidacji getta w Nowym Dworze Mazowieckim cała rodzina wysłana została do obozu Auschwitz
Od lewej: Golda Szul z bratem Shmuel Izchak

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Od lewej: Golda Szul z bratem Shmuel Izchak

Druga strona zdjęcia Goldy Szul z bratem Shmulem  -  "Zdjęcie na pamiątkę od Szmula i Goldy Lipsztajn" (tłum.z hebr.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Druga strona zdjęcia Goldy Szul z bratem Shmulem - "Zdjęcie na pamiątkę od Shmula i Goldy Lipsztajn" (tłum.z hebr.)

Od lewej: Golda Szul z siostrą Hena Lea

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Od lewej: Golda Szul z siostrą Hena Lea

Druga strona zdjęcia Goldy Szul z siostrą Hena Lea -  "Zdjęcie na pamiątkę drogiemu bratu od siostry Goldy Lipsztajn" (tłum.z hebr.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Druga strona zdjęcia Goldy Szul z siostrą Hena Lea - "Zdjęcie na pamiątkę drogiemu bratu od siostry Goldy Lipsztajn" (tłum.z hebr.)