Szul vel Schul Golda

Imię Golda
Nazwisko Szul vel Schul
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór Mazowiecki
Imię ojca Aron/Aharon
Imię matki Zelda
Stan cywilny mężatka
Wyznanie judaizm
Narodowość Żyd
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.07.1941
Data zwolnienia z Fortu III sierpień 1941 (6 tygodni)
Data śmierci grudzień 1941
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz razem z córką Bajlą i synem Lejbem
Przyczyna osadzenia w Forcie III brak Ausweis podczas kontroli w gettcie w Nowym Dworze Mazowieckim
Skąd przywieziony do Fortu III getto Nowy Dwór Mazowiecki
Dokąd wywieziony z Fortu III po uwolnieniu z Fortu dotarła do getta w Nowym Dworze Mazowieckim
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.novidvor.pl/viewtopic.php?f=31&t=1049
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 253
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywała z mężem Joskiem oraz synem Abramem (15 lat), synem Lajbem (12 lat) i córką Bajlą (6 lat)
  2. Po likwidacji getta w Nowym Dworze Mazowieckim cała rodzina wysłana została do obozu Auschwitz
  3. Nazwisko rodowe Lipsten
Od lewej: Golda Szul z bratem Shmuel Izchak

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Od lewej: Golda Szul z bratem Shmuel Izchak

Druga strona zdjęcia Goldy Szul z bratem Shmulem  -  "Zdjęcie na pamiątkę od Szmula i Goldy Lipsztajn" (tłum.z hebr.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Druga strona zdjęcia Goldy Szul z bratem Shmulem - "Zdjęcie na pamiątkę od Shmula i Goldy Lipsztajn" (tłum.z hebr.)

Od lewej: Golda Szul z siostrą Hena Lea

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Od lewej: Golda Szul z siostrą Hena Lea

Druga strona zdjęcia Goldy Szul z siostrą Hena Lea -  "Zdjęcie na pamiątkę drogiemu bratu od siostry Goldy Lipsztajn" (tłum.z hebr.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Druga strona zdjęcia Goldy Szul z siostrą Hena Lea - "Zdjęcie na pamiątkę drogiemu bratu od siostry Goldy Lipsztajn" (tłum.z hebr.)