Szul Abram

Imię Abram
Nazwisko Szul
Data urodzenia 15.07.1926
Miejsce urodzenia Nowy Dwór Mazowiecki
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór Mazowiecki
Imię ojca Josek
Imię matki Golda
Stan cywilny 15 letni chłopiec
Wyznanie judaizm
Narodowość Żyd
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.07.1941
Data zwolnienia z Fortu III lipiec 1941 - uciekł z rodzeństwem
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III matka - Golda Szul nie miała Ausweis i została z rodziną wywieziona z getta do Fortu III
Skąd przywieziony do Fortu III getto Nowy Dwór Mazowiecki
Dokąd wywieziony z Fortu III zbiegł do getta w Nowym Dworze Mazowieckim
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.novidvor.pl/viewtopic.php?f=31&t=1049
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 253
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek (w wieku 15 lat) przebywał z ojcem i matką oraz siostrą Bajlą (6 lat) i bratem Lajbem (12 lat)
  2. Po likwidacji getta w Nowym Dworze Mazowieckim cała rodzina wysłana do obozu Auschwitz. Tylko Abram przeżył.
Abram Szul  (w środku, ósmy z prawej strony)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Abram Szul (w środku, ósmy z prawej strony)

Abram Szul przy macewie dziadka odnalezionej pod jednym z chodników w Nowym Dworze Mazowieckim

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Abram Szul przy macewie dziadka odnalezionej pod jednym z chodników w Nowym Dworze Mazowieckim

Abram Szul

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Abram Szul

Abram Szul (z lewej strony)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Abram Szul (z lewej strony)

Abram Szul (drugi z lewej strony)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Abram Szul (drugi z lewej strony)

Abram Szul na terenie Fortu III Pomiechówek

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Abram Szul na terenie Fortu III Pomiechówek