Ekshumacje w Forcie: październik - grudzień 2018 r.